DISFONKSIYONEL UTERIN KANAMA PDF

Request Full-text Paper PDF. Citations (1). References (0). Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi. Article. Anormal uterin kanama (AUK) adolesan dönmede sağlık kuruluşlarına başvurunun arasında en sık rastlanılan sebep disfonksiyonel uterin kanamadır (DUK). Menstüral düzensizlik ve anormal uterin kanama (AUK) adölesanlarda en sık jinekolojik şikayetlerden biridir. (Başvuruların yaklaşık %50’si).

Author: Togami Mazulkree
Country: Philippines
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 7 December 2007
Pages: 490
PDF File Size: 5.15 Mb
ePub File Size: 13.85 Mb
ISBN: 693-6-12767-726-3
Downloads: 13940
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mashicage

.